torsdag 28 juli 2011

Bara en liten tanke

Sommaren regnar bort. Det är som om himlen öppnat sig och låter en ständig stril av tårar skölja över vårt land, som om den sörjer för tvåtusenelvas katastrofer. Som om molnen, solen, himlen och hela världens gråter över mänskligheten som samtidigt som den står blottad för sin litenhet är den utlösande faktorn. Det som ligger bakom allt det hemska, allt lidande, all sorg och allt blod. Förödelse, mord, nonchalans, uppgivenhet... Sommaren regnar bort och solen orkar inte lysa; ljuset och värmen ligger gömt, undanträngt bakom ett tjockt, grått moln av mänsklighetens dumhet. Enstaka länder har slagit upp ögonen och vågat möta sanningen som stirrar rakt mot oss, hånfull och dömande. Alldeles för många länder blundar och vägrar se, orkar inte... Alldeles för många makthavare har alldeles för mycket makt. Ibland väller sådana tanker över mig och jag blir så trött. Jag gör vad jag kan. Och viktigast av allt; jag tjatar, förklarar, berättar och visar sanningen för mina barn så att de kan påverka, förändra och rädda oss. Om inte dem så deras barnbarn. Barnen är vår framtid, vår räddning. Håll ut. Vi gör det lilla vi kan och hoppas att det ska ha effekt någon gång.

Inga kommentarer: